Mediere

Mediatori autorizati, specializati in medierea conflictelor individuale sau colective de munca, va asigura solutionarea conflictelor, anterior inceperii procesului sau pe intreg parcursul acestora. 

Avantajele medierii:

      - disputele se rezolva intr-un timp mai scurt decat in cazul procesului in fata instantelor

      - costurile sunt mai mici

      - solutia este decisa de catre parti

      - discutiile au loc intr-un cadru informal

      - prin mediere atat mediatorul cat si partile sunt obligate sa respecte clauza de confidentialitate

 

Domeniile in care poate avea loc medierea conflictelor individuale de munca:

      - incheierea, executarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca;

     - acordarea drepturilor salariale restante sau prin neplata orelor suplimentare;

     - recuperarea prejudiciului cauzat de catre salariat angajatorului;

     - conflcitele in domeniul aplicarii sanctiunilor disciplinare.;

     - conflictele intre salariati sau intre salariati si conducatorii ierarhici, existente in cadrul intreprinderilor.

 

Domeniile in care poate avea loc medierea conflictelor colective de munca:

     - initierea negocierilor privind incheierea contractului colectiv de munca;

     - inchierea, executarea, incetarea contractului colective de munca;

     - conflicte ce rezulta pe durata negocierilor privind incheirea contractului colectiv de munca;

     - interpretarea si punerea in aplicare a clauzelor privind contractul colectiv de munca;

     - conflcite intre sindicatele reprezentative la nivelul unei unitati sau grup de unitati;

     - conflcite intre membrii sindicatelor si conducerea acestora

Regulamentul intern

Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor.

Regulamentul intern trebuie sa cuprinda ...

Protectia muncii

Cel mai adesea se invata din accidente. Nu de putine ori, pretul este platit prin distrugere de vieti si cariere. Costurile postaccident sunt uriase in raport cu cele de prevenire.

Aflati unde ati gresit si cum trebuie sa procedati ...

Fisa postului

Fisa postului cuprinde sarcinile si responsabilitatile ce-i revin salariatului, conditiile de lucru, standardele de performanta, modalitatea de recompensare, ...

De ce este important ca fisa postului sa fie elaborata corect ...

Concedierea colectiva

Concedierea colectiva reprezinta incetarea contractului individual de munca pentru motive care nu tin de persoana salariatului, determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat.

Etapele concedierii colective ...

Formare - Legislatia muncii

Cursuri si seminarii pentru practicieni sau pentru cei care doresc o cariera in domeniul resurselor umane...

Formare

Servicii personalizate

Inspector resurse umane, dedicat activitatii organizatiei, va asigura asistenta, consultanta si reprezentare ...

ConsultantaReprezentare

Evidenta salariati - REVISAL

Servicii profesionale de gestionare a salariatilor - contracte individuale de munca, decizii, dosare profesionale...

Evidenta salariati

Go to top